Sąlygos ir taisyklės

Terminai ir Sąlygos
SUTIKIMAS SU TERMINAIS
Šis susitarimas apima visus terminus ir sąlygas, kurie taikomi jūsų dalyvavimui mūsų tinklalapyje. Jeigu norite naudotis tinklalapiu, įskaitant jo įrankius ir paslaugas, prašome atidžiai perskaityti šiuos naudojimo terminus. Prisijungiant prie šio tinklalapio arba naudojantis tinklalapio dalimi, turiniu ar paslaugomis, jūs sutinkate laikytis šių terminų ir sąlygų. Jeigu nesutinkate su visais terminais ir sąlygomis, tada negalite prisijungti prie tinklalapio ir naudotis turiniu ar paslaugomis tinklalapyje.
NAUDOJIMOSI TERMINŲ PAKEITIMAS
Papildymai prie šio susitarimo kartais gali būti atlikti ir įsigalioja be specifinio jūsų informavimo. Susitarimas, nurodytas tinklalapyje, atspindi naujausią susitarimą ir jūs turite atidžiai peržiūrėti jį prieš pasinaudodami mūsų tinklalapiu.
NAUDOJIMASIS TINKLALAPIU
Tinklalapis leidžia jums skelbti pasiūlymus, reklamuotis ir apsipirkti internetu. Tačiau jums draudžiama atlikti šiuos veiksmus, t. y.: (a) naudotis mūsų tinklalapiu, įskaitant jo paslaugomis ir ar įrankiais, jeigu negalite sudaryti teisinių sutarčių, nesate 18 metų arba laikinai ar neapibrėžtai esate suspenduotas naudotis mūsų tinklalapiu, paslaugomis ar įrankiais; (b) skelbti apie daiktus netinkamose kategorijose ar vietose mūsų tinklalapiuose ir paslaugose; (c) rinkti informaciją apie vartotojo asmeninę informaciją; (d) manevruoti gaminio kaina ar trukdyti kitų vartotojų įtraukimą į sąrašus; (f) skelbti neteisingą, netikslią, klaidinančią, įžeidžiančią ar šmeižikišką turinį; (g) imtis veiksmų, kurie pažeistų vertinimo sistemą.
REGISTRACIJOS INFORMACIJA
Norint užbaigti registracijos procedūrą mūsų tinklalapyje, jūs privalote pateikti savo pilną teisinį pavadinimą, dabartinį adresą, galiojantį elektroninio pašto adresą, nario vardą ir kitą reikalingą informaciją, kad užbaigtumėte registracijos procedūrą. Jūs privalote patvirtinti, kad esate 18 metų ar vyresnis ir privalote būti atsakingas už savo slaptažodžio saugumą bei atsakingas už visas veiklas ir turinį, kuris yra įkeltas jūsų paskyroje. Jūs privalote nesiųsti jokių virusų ar naikinamojo pobūdžio kodo. Bet kokia informacija, kurią jūs pateikiate ar gaunate iš tinklalapio ar trečiųjų šalių lankymosi tinklalapyje metu, priklausys nuo www.jongusa.com privatumo politikos terminų.
GRĄŽINIMO POLITIKA
Mes neturime atlikti grąžinimo, jeigu jūs persigalvojote dėl tam tikro pirkimo, taigi, prašome atidžiai rinktis. Jeigu prekės yra su defektais, mes laikysimės įsipareigojimų pagal taikomus įstatymus. Jūs galite grąžinti nepanaudotus daiktus per 14 dienų nuo pirkimo pilnam grąžinimui (su sąlyga, kad prekės yra naujos ir nepanaudotos). Jūs privalote susisiekti su mumis dėl pirkimo informacijos prieš prekių grąžinimą. Pašto išlaidas apmoka siuntėjas ir Jongusa nekompensuoja.
Sugadintos prekės gali būti grąžinamos padengimui,  mes taip pat būsime atsakingi už grąžinimo išlaidas.
APMOKĖJIMAI
www.jongusa.com turi išimtinę teisę teikti apmokėjimo terminus. Nebent susitarta kitaip, pirmiausia www.jongusa.com privalo gauti apmokėjimą, prieš paskesnį užsakymo priėmimą. Šie apmokėjimo būdai yra priimtini:
1. Apmokėjimas per „Paypal“ ar „Mokejimai.lt“.
2. Apmokėjimas pagal sąskaitą (banko pavedimu)
www.jongusa.com nėra atsakinga už apmokestinimą, spausdinimo ar kitas klaidas www.jongusa.com pasiūlyme ir pasilieka teisę atšaukti užsakymus, kylančius dėl tokių klaidų. Sąskaitos privalo būti apmokėtos per 7 dienas nuo sąskaitos datos.
TERMINAS
Šis susitarimas lieka galioti, kol jūs naudojatės internetiniu puslapiu. Jūs galite nutraukti narystę dėl bet kokios priežasties bet kuriuo metu. Mes galime nutraukti jūsų narystę dėl bet kokios priežasties bet kuriuo metu. Net po jūsų narystės nutraukimo tam tikri šio susitarimo punktai liks galioti.
INTELEKTUALINĖS TURTINĖS TEISĖS
Jūs šiuo pripažįstate, kad visos teisės ir interesai, įskaitant, bet neapsiribojant teisėmis, kurios laikomos intelektualinėmis turtinėmis teisėmis, šiame tinklalapyje ir kad Jūs neįgysite teisės ar intereso tinklalapyje išskyrus kaip nurodyta šiame susitarime. Jūs nekeisite, nepritaikysite, neversite, neruošite neoriginalių darbų, neprojektuosite, neardysite ar kitaip nebandysite gauti šaltinio kodo iš mūsų paslaugų, programinės įrangos ar dokumentacijos arba nekursite ar nebandysite kurti panašios paslaugos pakaitalo ar panašios paslaugos ar produkto naudojantis ar prisijungiant prie programos ar susijusios nuosavybės informacijos.
Konfidencialumas
Jūs sutinkate neatskleisti informacijos, kurią jūs gaunate iš mūsų ir arba mūsų klientų, reklamuotojų, tiekėjų ir forumo narių. Visa tiesioginio vartotojo pateikta informacija remiantis programa yra www.ambermarket.eu turtinė informacija. Tokia klientų informacija yra konfidenciali ir negali būti atskleista. Leidėjas sutinka jokiu būdu neatkurti, neskleisti, neparduoti, neplatinti arba komerciškai neeksploatuoti tokios informacijos.
APGAVYSTĖ
APGAVIKIŠKOS VEIKLOS yra labai stebimos mūsų tinklalapyje ir jeigu apgavystė yra aptinkama, www.jongusa.com imsis visų turimų priemonių, o jūs nebūsite atsakingas už išlaidas ir teisinius mokesčius už šias apgavikiškas veiklas.
REDAGAVIMAS, IŠTRYNIMAS IR KEITIMAS
Mes galime redaguoti, ištrinti ar keisti šio susitarimo terminus ir sąskaitas bet kuriuo metu išimtine nuožiūra paskelbdami pranešimą ar naują susitarimą savo tinklalapyje. JŪSŲ TOLIMESNIS DALYVAVIMAS MŪSŲ PROGRAMOJE, LANKYMASIS IR APSIPIRKIMAS MŪSŲ TINKLALAPYJE REMIANTIS PASKELBTU PAKEITIMO PRANEŠIMU AR NAUJU SUSITARIMU MŪSŲ TINKLALAPYJE PAKEIS PAKEITIMŲ PRIĖMIMĄ.
ĮVAIRŪS
Šis susitarimas bus tvarkomas ir vertinamas remiantis esminiais Lietuvos įstatymais, be nuorodos į konfliktinius principus.
Bet koks ginčai, nesutarimai ar skirtumai, kurie gali kilti tarp šalių dėl šio susitarimo, yra neatšaukiamai pateikiami išimtinei Lietuvos teismų jurisdikcijai, nesukeliant įstatymų nuostatų ar jūsų faktinės valstybės ar gyvenamosios šalies konflikto.
Visas susitarimas tarp šalių subjekto atžvilgiu yra šioje sutartyje ir joks kitas susitarimas neįpareigos jokios šalies.
Jūsų bet kokio pobūdžio teisės negali būti paskirtos ar perduotos kam nors, o toks bandymas gali įtakoti šio susitarimo nutraukimą, be atsakomybės mums. Tačiau mes galime paskirti šią sutartį bet kuriam asmeniui bet kuriuo metu be pranešimo.
Tuo atveju, kai šių terminų ir sąlygų nuostatos tampa negaliojančios ar neginamos teismine tvarka remiantis teismo nutartimi ar sprendimu, tokia nuostata bus taikoma tiktai maksimaliu mastu, kurį suteikia įstatymas, o visi likusieji terminai ir sąlygos liks galioti ir bus ginamos teismine tvarka remiantis terminais.